(Osobni podaci su prekriveni)

O meni

Društvena,komunikativna osoba,sklona timskom radu.Brzo učim i prilagođavam se radnoj okolini.

Volim izazove i spremna sam se educirati.Rado ću Vam prosljediti svoj cv i svu potrebnu dokumentaciju

Imam preko 14 godina radnog staža na poslovima prodaje i trgovine te u radu radu s djecom iz socijalno osjetljivih grupa.

Moj invaliditet (MS) jako malo utječe na moju radnu sposobnost te sam spremna samostalno i kvalitetno obavljati veliku većinu poslova.

Obrazovanje i osposobljavanje

a. OBRAZOVANJE
Stečeni stručni/akademski naziv obrazovanja: sss prodavač

Stručna sprema:
KV, SSS (Srednja stručna sprema- završena trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje)

Razdoblje trajanja obrazovanja: : 3 god
Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja:: Ekonomska i trgovačka škola Čakovecb. OSPOSOBLJAVANJE
Naziv završenog osposobljavanja : Asistent u nastavi

Naziv škole/ustanove: Centar za odgoj i obrazovanje ČakovecRadno iskustvo

Godine iskustva:
14-16 godina

Osobne vještine i kompetencije

Materinski jezik: hrvatski
Drugi jezici (navedite koji): engleski,njemački
Razumijevanje: 2. Aktivno
Govor: 2. Aktivno
Pisanje: 2. AktivnoSamoprocjena računalnih vještina i kompetencija:

1. Osnove računala : b. samostalni korisnik
2. Osnove komunikacije : b. samostalni korisnik
3. Obrada teksta : b. samostalni korisnik
4. Proračunske tablice : b. samostalni korisnik

Vozačka dozvola: Ne

Dodatne informacije

a) Da li imate utvrđen postotak tjelesnog oštećenja: Da

Ako imate oštečenja navedite koliki: 30%

b) Poteškoće koje imate (mogućnost više odgovora):

c) Moguće potrebne prilagodbe na radnom mjestu (zaokružite - mogućnost i više odgovora):
Nije mi potrebna prilagodba prostora

d) Mogućnost korištenja povlastica preko HZZ-a kao osobe s invaliditetom: Ne

Zatraži životopis

    Do NOT follow this link or you will be banned from the site!